Intro

Sortiment

Sádrokartonové konstrukce v?etn? p?íslušenství

Sádrokartonové desky jsou základní sou?ástí interiérových konstrukcí suché výstavby.

Jsou vyrobeny ze sádry a speciálního vysokopevnostního kartonu. Všechny sádrokartonové desky by m?ly být hygienicky nezávadné a neho?lavé. Jejich užití v interiéru urychluje výstavbu díky absenci vlhkých proces?. Úsporu p?inese i jejich nízká hmotnost. Zvyšují rovn?ž kvalitu bydlení, protože regulují vlhkost v interiéru.

Sádrokartonové konstrukce v?etn? p?íslušenství jsou dodávány t?mito firmami:
RIGIPS, s.r.o.
Reknoš, s.r.o.
TAMADEX, s.r.o.
Romba Drywall