Intro

Profil firmy

Profil spole?nosti

Spole?nost REVIA s.r.o. vznikla v roce 2000, kdy p?evzala obchodní aktivity OSV? Anna Karabinová - Stavitelství Šumperk, která p?sobila na trhu od roku 1994.

Hlavním zam??ením ?innosti spole?nosti je specializovaný velkoobchod a maloobchod se stavebními materiály, zvlášt? pro suchou výstavbu, a provád?ní staveb. Díky dlohodobé spolupráci s našimi dodavatelskými, subdodavatelskými a odb?ratelskými firmami se spole?nosti poda?ilo v našem regionu zajistit pozici v konkuren?ním prost?edí.

REVIA s.r.o. sídlí ve Viký?ovicích v areálu STS Šumperk. Veškeré zázemí firmy je v objektech, které jsou majetkem spole?nosti.

Z areálu Revia, s.r.o

Certifikát jakosti

V b?eznu 2006 získala REVIA s.r.o. od certifika?ního orgánu EURO CERT CZ
certifikát systém? managementu jakosti ?SN EN ISO 9001:2001

Certifikát jakosti ?SN EN ISO 9001:2001

Sponzoring dlouhodob?

Klasika VIVA Šumperk
Klášterní hudební slavnosti Šumperk
Nohejbal klub Šumperk
Stáj Tingar Sobotín
Cyklistický spolek Víno Karabina